Nieuws

 

 

 

December 2017

Beste leden,

Hierbij willen wij iedereen uitnodigen om naar de algehele ledenvergadering te komen van TVGS.

Deze zal plaats vinden op donderdag 25 januari 2018 om 19:30 in de Leeuwerik.

De ledenvergadering zal een andere invulling gaan hebben dan jullie gewend zijn van ons.

We zouden het dan ook zeer op prijs stellen als jullie komen.

Degene die verhinderd zijn gelieve zich af te melden via info@tvgs.nl.

Wij willen iedereen een hele fijne jaarwisseling toewensen en hopen jullie  donderdag 25 januari a.s. allemaal te zien, zodat we met elkaar kunnen proosten op een sportief 2018!

Groeten van het bestuur..